Your style, my inspiration

user.png Register      arrow.png Sign in

/files/7514/1760/5042/IMG_4897.JPG

ร่วมออกบูธ ในงาน

ประชุมกลางปีของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

12 กันยายน 2557

ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ

 

IMG_4902.JPG IMG_4900.JPG IMG_4897.JPG
IMG_4824.JPG IMG_4822.JPG  IMG_4817.JPG