Your style, my inspiration

user.png Register      arrow.png Sign in

dr_somtrakoon.png

ประวัติความเป็นมา

Inspire Eternity เป็นบริษัทผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมคุณภาพสูงเพื่อลูกค้าคลินิกและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยนายแพทย์สมตระกูล จิตติชัยรัตน์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ตรงทางสุขภาพความงามถึง 9 ปี ได้พบเห็นปัญหาและความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้บริการคลินิก จึงทำการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมด้านการแพทย์ และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิศวกรรม เพื่อค้นหาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด

Inspire Eternity มีทีมบริหารที่ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร และวิศวกร คุณจึงมั่นใจได้ในสินค้าที่มีมาตรฐาน บริการที่รวดเร็ว รู้จริง นอกจากนี้เรายังมีการอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง เรามีทีมงาน Product Trainers โดยเฉพาะ เพื่อตอบทุกคำถามของคุณ

Inspire Eternity จะมุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ ให้สมกับนิยามของเรา “ซื่อตรงและพัฒนาเพื่อสินค้าและบริการที่ดีที่สุด”